ZOYAMED MEDICAL TECHNOLOGY

پرفوراتور دائمی

یک پرفوراتور جدید ساخت کمپانیEMD  مجارستان که جهت سوراخ کردن جمجمه استفاده می گردد. همه جنبه های مثبت طراحی در مورد این پرفوراتور به کار گرفته شده تا عمل جراحی راحت تر و کارآمدتر گردد. استاندارد ساخت منحصر به فرد آن باعث ایجاد مزیت رقابتی نسبت به سایر مدلهای موجود در بازار شده است.

 

اندازه ها

پرفوراتورهای دائمی EMD در سه اندازه 11-14 میلی متر، 7-11 میلی متر و 6-9 میلی متر مناسب برای جمجمه های نازک به قطر 1 میلی متر تا جمجمه های ضخیم به قطر 3 میلی متر موجود است.

مزایای این پرفوراتور

از مزایای منحصر به فرد پرفوراتورهای  EMDمی توان به افزایش سهم لبه ها در کار برشکاری نسبت به نوک آن با حداقل لرزش اشاره کرد. استخوان جمجمه بدون زحمت سوراخ شده و تراشه استخوان به طور تمیز برداشته می شود. هنگامی که فشار بر روی پرفوراتور از بین می رود ، مکانیزم توقف خودکار فعال می شود. این عملکرد خطر برش تصادفی دورا را به حداقل می رساند.